قطعاتی که در شرکت آپکو خریداری و نصب گردد دارای گارانتی و خدمات پس ار فروش شرکت آپکو و ایران خودرو بوده و با نصب آنها بر روی خودرو گارانتی باطل نمی گردد .