شرکت آپکو در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی داوطلبان جویای کار از متقاضیان گرامی دعوت به عمل می‌آورد تا ضمن تکمیل فرم ذیل، فایل آن را به آدرس پست الکترونیکی info@opco.co.ir ارسال نمایند.


دانلود فایل رزومه جهت تکمیل